Masz pytania ? Skontaktuj się z nami  +48 600 414 181

Kadra zrządzająca i prawnicy

  • Home
  • Szkolenia
  • Kadra zrządzająca i prawnicy

Kadra zrządzająca i prawnicy

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie biznesowego (ekonomii) i prawniczego języka angielskiego/hispanskiego i umiejętności interpersonalnych


Image

Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców i prawników, którzy z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Certyfikaty
Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej przeprowadzony zostanie test końcowy i wszystkie osoby, które osiągną wynik pozytywny otrzymają imienne certyfikaty ukończenia kursu w zakresie medycznego języka angielskiego/hispańskiego.

Forma i zakres szkoleń
Szkolenie składa się z sesji tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu zagadnieniu związanemu z językiem biznesowo. Program kursu nie jest sztywny, powstanie na podstawie analizy potrzeb językowych uczestników, a na użytek kursu zostanie stworzony skrypt zawierający materiały dydaktyczne. Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów polskich i zagranicznych, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, poparte zdobytym doświadczeniem w kraju i za granicą. Szkolenie obejmie:

  • Szkolenie z zakresu General English/Spanish
  • Szkolenie z zakresu terminologii ekonomii, tj. nazwy terminów specjalistycznych w biznesie,język finansów, komunikacja w biznesie,podstawowe słownictwo z dziedziny prawa.
  • Doskonalenie umiejętności sprawnej lektury prasy fachowej (praca na tekstach paralelnych, tłumaczenie) oraz komunikowania się w sytuacjach związanych z życiem zawodowym (symulacje językowe). 

Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu zapisów na szkoleniu.