Masz pytania ? Skontaktuj się z nami  +48 600 414 181

Kadra medyczno-farmaceutyczna

  • Home
  • Szkolenia
  • Kadra medyczno-farmaceutyczna

Kadra medyczno-farmaceutyczna

Proponujemy podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie medyczno-farmaceutycznego języka angielskiego/hispanskiego i umiejętności interpersonalnych lekarzy,stomatologów i farmaceutow


Image

Uczestnicy
Szkolenie adresowane jest do lekarzy,stomatologów i faramceutów, którzy z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Certyfikaty
Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej przeprowadzony zostanie test końcowy i wszystkie osoby, które osiągną wynik pozytywny otrzymają imienne certyfikaty ukończenia kursu w zakresie medycznego języka angielskiego/hispańskiego.

Forma i zakres szkoleń
Szkolenie składa się z sesji tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu zagadnieniu związanemu z językiem medycyny i farmaceutycznym. Program kursu nie jest sztywny, powstanie na podstawie analizy potrzeb językowych uczestników, a na użytek kursu zostanie stworzony skrypt zawierający materiały dydaktyczne. Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów polskich i zagranicznych, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, poparte zdobytym doświadczeniem w kraju i za granicą. Szkolenie obejmie:

  • Szkolenie z zakresu General English/Spanish
  • Szkolenie z zakresu terminologii medycznej, tj. morfologia terminów specjalistycznych, podstawowe słownictwo z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii oraz farmaceutycznej,tj. nazwy terminów specjalistycznych, podstawowe słownictwo z dziedziny farmacji i chemii.
  • Doskonalenie umiejętności sprawnej lektury prasy fachowej (praca na tekstach paralelnych, tłumaczenie) oraz komunikowania się w sytuacjach związanych z życiem zawodowym (symulacje językowe).
  • Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu zapisów na wyjazdu szkoleniowym.